• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 1 Протокол 1 от 11.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ № 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира временна комисия за провеждане на избор за председател на ОбС, в състав:

Председател:           Даниела Василева Пеловска

Членове:                  1. Ивелин Пейчев Ройдев

                                   2. Галин Петров Началников

                                   3. Иванка Георгиева Бързакова

                                   4. Велко Георгиев Михайлов

Гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"