• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 424 Протокол 37 от 09.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 424: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ, в размер на 1000.00 лева на Дамянка Борисова Лазарова от град Балчик, ж.к. "Балик",бл. 2, за лечение на детето й.