• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 423 Протокол 37 от 09.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 423: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Ангел Митев Петров от  с. Кремена, в размер на 1400.00 лева, за оперативна интервенция.

Сумата да се получи от майка му - Димитричка Райчева Парикова.