• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 14 от 30.06.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва.

Връчено удостоверението на общинския съветник ЦВЕТЕЛИНА БЛАГОЕВА БЕЛЧЕВА и положена клетва.