• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 147 Протокол 13 от 24.05.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Награждаване на учители по повод 24 май 2016 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 147: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от СОУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Антим І", ОУ Г.С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, ПУИ „Акад. Т. Самодумов", ОДК Балчик, ОДЗ № 2 "Знаме на мира", ЦДГ „Първи юни" Оброчище, , с вх. № № 31-04-5/09.05.2016, 31-07-8/04.05.2016 г., 31-05-12/05.05.2016 г, 31-10-4/04.05.2016 г., 31-12-2/04.05.2016, 31-18-3/05.05.2016 г., 24-07-3/04.05.2016г., 31-08-5/04.05.2016 г., 31-11-2/05.05.2016 г.; протоколи  и предложения от СОУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, ЦДГ № 3 „Чайка" Балчик и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на годината-2016 в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СОУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Румяна Николова Костадинова - старши учител по география и икономика гимназиален етап на СОУ „Христо Ботев"
 2. Нели Ангелова Вълчиновска - старши учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
 3. Тинка Колева Колева - старши учител в начален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Ана Иванова Колева - старши учител, начален етап
 2. Марияна Великова Бабенкова - старши възпитател прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Милена Христова Димитрова - старши учител по Български език и литература, прогимназиален етап
 2. Даниела Георгиева Петрова  - старши учител, начален етап

СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Стоян Маринов Каров - старши учител, начален етап
 2. Емилия Георгиева Стамова - старши учител по български език и литература, прогимназиален етап
 3. Анелия Богданова Димитрова - старши учител по английски език, гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос

 1. Марияна Недева Николова  - старши възпитател, начален етап
 2. Станимир Желев Станчев - учител по История и География, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Василка Иванова Костадинова - старши учител, начален етап
 2. Павлин Михайлов Павлов - старши учител по математика и информатика в прогимназиален етап

ПУИ "Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево

1. Снежана Петкова Стоянова - начален учител

Общински детски комплекс Балчик

1.      Пламен Иванов Иванов - Старши учител по информационни технологии

Целодневни детски градини

 1. Красимира Иванова Тодорова - директор на ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 2. Румяна Иванова Димитрова - старши учител ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 3. Росица Атанасова Младенова - старши учител ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик
 4. Станислава Богданова Райчева - старши учител в ЦДГ "Първи юни" с. Оброчище
 5. Мария Николова Цонева - директор на ЦДГ с. Ляхово
 6. Радка Андреева Симеонова - директор на ЦДГ „Пролет" с. Безводица
 7. Пенка Маринова Дякова - директор на ЦДГ „Добруджанче" с. Дропла
 8. Николинка Желева Николова - старши учител в ЦДГ „Мир" с. Сенокос

Учители - пенсионери

 1. Васил Петров - директор на ОУ „Антим I"
 2. Бистра Велчева - учител по немски език
 3. Желка Събева Карачевийска - учител по биология
 4. Веска Колева Фудулова - начален учител
 5. Стоянка Кръстева - детска учителка

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"