• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 12 от 16.05.2016 г.


По десета точка от дневния ред: Отдаване под наем на кабинет № 210, находящ се в „МЦ І" ЕООД Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА