• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 399 Протокол 36 от 24.09.2009 г.


РЕШЕНИЕ 399: На основание чл. 21,ал. 1, т. 23 и ал. 2,  от ЗМСМА и чл. 8 ал. 4 от Наредба №2/ 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществявaне на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили  (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.45/02.06.2006 г.) , общински съвет - Балчик не приема предложението за Промени в Маршрутни разписания от общинската транспортна схема по направление Балчик - Тригорци.