• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 418 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 418:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1.     Тихомир Атанасов Башев от с. Стражица, в размер на 500 лева, за лечение.

2.     Арменак Ованесов Казаджиян от гр. Балчик, в размер на 260 лева, за доплащане на протеза за долен ляв крайник.

3.     Илийчо Димов Илиев от гр. Балчик, в размер на 200 лева, за лечение на съпругата му Божанка Стефанова Илиева.

4.     Ресми Кязимов Мустафов от с. Соколово, в размер на 300 лева, за лечение.

5.     Ергин Зекия Даду от гр. Балчик, в размер на 400 лева, за закупуване на лекарства и лечение.

6.     Мийрем Юсуф Сали от с. Стражица, в размер на 150 лева, за лечение.

7.     Фердин Салиев Алиев от с. Сенокос, в размер на 300 лева, за лечение.

8.     Екрем Азисов Алимов  от гр. Балчик, ул. "П. Р. Славейков", № 42, в размер на 300 лева, за лечение.

9.     Борис Демиров Мързъков от гр. Балчик, в размер на 100 лева, за лечение на съпругата му Себат Кемал.

10.  Димитър Ганев от град Балчик, в размер на 100 лева, за  лечение.

11. Драга Генчева Ангелова от град Балчик, в размер на 500 лева, за лечение на съпруга й Христо Ангелов.

12. Вели Амдиев Велиев от с. Ляхово, в размер на 250 лева, за лечение.