• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 417 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 417:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Анастасия Петрова Вълчева от град Балчик, в размер на 1000.00 лева, за подпомагане на семейството