• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 416 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 416:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Радка Йорданова Мирчева от с. Оброчище, в размер на 300.00 лева, за лечение.