• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 412 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 412:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 260, т. 17, Протокол № 27/27.02.2009 г., Общински съвет - Балчик:

1. Утвърждава размера на режийните разноски за приготвяне и доставяне на храна в ученическите столове на стойност 0.50 лева за обяд.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик, да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението