• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 410 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 410: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Стефка Керчева - Стефанова от град Балчик, ул. "Пушкин" № 7, в размер на 500.00 лева, за издаване на книгата "Пясък между пръстите".