• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 408 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 408: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Комисия за установяване конфликт на интереси, в състав:

Председател:               Александър Радев Кирилов

Членове:                      Атанас Жечев Георгиев

                                      Веселин Георгиев Николов

                                      Стефан Каров Стефанов

                                      Бедри Кемалов Мустафов

                                      Йордан Тачев Цветков

                                      Красимира Кирилова Любенова