• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 407 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 407: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянната комисия по Образование, младежки и социални дейности, в състав:

Председател:           Камен Трендафилов Спиров

Членове:                  Ивелина Маринова Колева

Александър Радев Кирилов

Енчо Диков Йорданов

Маргарита Калинова Вичева

Урал Джевджетов Бекиров

Ивелин Илиев Атанасов