• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 406 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 406: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и култура в състав:

Председател: Маргарита Калинова Вичева

Членове:           Урал Джевджетов Бекиров

Красимира Кирилова Любенова

Ерджан Хюсеин Тургут

Асен Димитров Вълков

Красимир Ангелов Михайлов

Йордан Тачев Цветков