• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 405 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 405: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство, стопански дейности в състав:

Председател:     Валентин Гичев Атанасов

Членове:            Камен Трендафилов Спиров

                            Енчо Диков Йорданов

                            Красимира Кирилова Любенова

                            Асен Димитров Вълков

                            Ивелин Илиев Атанасов

                            Гюрсел Февзиев Хасанов