• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 404 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 404: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянна комисия по обществен ред и сигурност. Транспорт,  в състав:

Председател:     Ивелин Илиев Атанасов

Членове:            Гюрсел Февзиев Хасанов

Иван Петков Иванов

Александър Радев Кирилов

Енчо Диков Йорданов

Йордан Тачев Цветков

Младен Савов Мартинов