• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 403 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 403: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология, в състав:

Председател:     Веселин Георгиев Николов

Членове:            Бедри Кемалов Мустафов

Ивелина Маринова Колева

Младен Савов Мартинов

Атанас Жечев Георгиев

Стефан Каров Стефанов

Валентин Гичев Атанасов