• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 402 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 402: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, в състав:

Председател:     Ерджан Хюсеин Тургут

Членове:            Веселин Георгиев Николов

Атанас Жечев Георгиев

Стефан Каров Стефанов

Красимир Ангелов Михайлов

Йордан Тачев Цветков

Иван Петков Иванов