• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 400 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 400: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2  от ЗМСМА; чл.17, ал. 3 и ал. 5, чл. 18, ал. 1, т. 2,буква "г", чл. 19, ал. 1, чл. 22, ал.2  от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили, общински съвет - Балчик не приема предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми.