• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 370 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 370: На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 127ж, ал. 1 от ППЗМВР, Общински съвет - Балчик приема   Наредба   за   осигуряване   пожарна   безопасност   и спасяване на територията на Община Балчик.

Наредбата влиза в сила от деня на публикуването и.