• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 4 от 30.11.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Балчик към 30.09.2015 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ