• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 1 Протокол 1 от 04.11.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Избор на председател на общински съвет - Балчик.

РЕШЕНИЕ 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира временна комисия за провеждане на избор за председател на ОбС, в състав:

Председател:           Илиян Стефанов Станоев

Членове:                  1. Антон Петров Андонов

                                   2. Николай Филипов Колев

                                   3. Атанас Илиев Атанасов

                                   4. Кирил Йорданов Кирев