• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 30.06.2015 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ