• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 367 Протокол 35 от 22.07.2009 г.


РЕШЕНИЕ 367: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик упълномощава кмета на община Балчик да възложи изготвяне на независима експертна оценка за дружеството "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД. След изготвяне на оценката, същата да бъде внесена в ОбС, с предложение за поемане на дългосрочен дълг.