• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По трета точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества през 2014 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ