• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за удължаване сроковете на Договори за наем № 413/2013 г. и 414/2013 г. със срок от 5 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ