• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за второто тримесечие на 2014 година, за информация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината