• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 364 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 364: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Мюжгян Мусова Ахмедова от с. Дропла, ул. "В. Ангелов" № 58, в размер на 300.00 лева, за лечение. Сумата да се получи от Блага Атанасова, кмет на с. Дропла.