• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 363 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 363: На На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Андриян Събев Демирев от град Балчик, ул. "Славянска" № 15, в размер на 1200.00 лева, за лечение.