• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 362 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 362: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Петя Петрова Манолова от град Балчик, ул. "Тунджа" № 39Б, в размер на 2000.00 лева, за лечение на сина й Георги Манолов.

2. Мария Александрова Василева от с. Сенокос, в размер на 500.00 лева, за лечение. Сумата да се получи от Михаил Милчев, кмет на с. Сенокос.

3. Васко Димитров Дечев от гр. Балчик, в размер на 500.00 лева, за лечение на дъщеря му.

4. Йорданка Димитрова Мирчева от с. Безводица, в размер на 500.00 лева, за лечение.

5. Надежда Димова Иванова от с. Безводица, в размер на 500.00 лева, за лечение.

6. Йовка Стойкова Димитрова от гр. Балчик, ул. "Люлин" № 7а, в размер на 300.00 лева, за лечение.

7. Пенка Йорданова Тодорова от гр. Балчик, ул. "Стара Планина" № 69А, в размер на 500.00 лева, за лечение.

8. Никола Стоянов Николов от с. Гурково, в размер на 300.00 лева, за лечение.

9. Галя Боркова Иванова от гр. Балчик, ул. "Юри Венелин", № 2, в размер на 300.00 лева, за лечение на дъщеря й.