• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 361 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 361: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от Галина Маринова - председател на НЧ "Бачо Киро" с. Кранево, вх. № 36-41-1/22.06.2009 г., от Гинка Крумова - секретар на НЧ "Свобода" с. Гурково, вх. № 36-28-4/02.07.2009 г. и от Калин Береза - председател на НЧ "Просвета" с. Соколово, вх. № 36-20-7/03.06.2009г., Общински съвет - Балчик

реши :

1. Дава съгласието си Община Балчик да представи и подкрепи кандидатурите на читалищните библиотеки от общината за поетапно включване в програмата "Глобални библиотеки - България" за периода 2009 - 2013 година, както следва

1.1. НЧ "Паисий Хилендарски" град Балчик

1.2. НЧ "Васил Левски" град Балчик

1.3. НЧ "Просвета" село Соколово

1.4. НЧ "Бачо Киро" село Кранево

1.5. НЧ "Свобода" село Гурково

1.6. НЧ "Христо Смирненски" село Сенокос

1.7. НЧ "Велко Ангелов" село Дропла

1.8. НЧ "Йордан Йовков" село Змеево

1.9. НЧ "Просвета" село Оброчище

1.10. НЧ "Стефан Караджа" село Стражица

2. Упълномощава кмета на Община Балчик, да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.