• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 346 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 346: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема "Общинска програма за закрила на детето - план 2009" на "Комисията за закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Балчик, съгласно Приложение.