• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 344 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 344: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчета за дейността на "Медицински център-І-Балчик" ЕООД за 2008 година.