• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 341 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 341: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. З от Закона за общинския бюджет, Общински съвет дава съгласието си да бъде утвърден нов заем от набирателната сметка в размер на 300 000 лева и срок на погасяване до 30 ноември.