• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 340 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 340: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет,  Общински съвет дава съгласието си да бъде удължен срока за погасяване на заема от ИБСФ - КСФ  до 30 ноември 2009г.