• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 339 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 339: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик увеличава бюджета във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности", група "Физкултура и спорт", точка: Финансиране на ПФК "Черноморец", в размер на 400 000 лева.