• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ

Община Балчик уведомява, че от 09.03.2020 г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите". Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация - гр. Балчик.

Сроковете за подаване на заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка "Орехите" са както следва:

-     за месец IV, V, VI  2020г.      -      от 09.03 до 16.03.2020г.

-     за месец VII  2020г.             -      от 01.06 до 10.06.2020г.

Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:

-     за месец  IV, V, VI  2020г.         -   от 20.03 до 31.03.2020г.

-     за месец VII          2020г.        -    от 15.06 до 26.06.2020г.

Не се разглеждат заявления, подадени след посочения краен срок за съответния период и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност със и над 50%- за хора с увреждания/.

Документи за закупуване на карта не е необходимо да подават пенсионери и хора с увреждания, които имат закупена карта за последното тримесечие на 2019 г.. Всички останали, които не са ползвали карта през последното тримесечие на 2019 г., са длъжни, в горепосочените срокове, да проверят дали името им фигурира в списъка  или да подадат документи за закупуване на карта в отдел ГРАО /деловодство/.

Всички правоимащи с експертни решения на ТЕЛК (с трайна нетрудоспособност със и над 50%) с изтекъл срок на валидност, е необходимо отново да подадат заявление за закупуване на карта, към което да приложат копие на актуално решение на ТЕЛК.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик