• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстамесечен отчет (ZIP) публикуван на:
януари 17.02.2020 г.
февруари 10.03.2020 г.
март 14.04.2020 г.
април 12.05.2020 г.
май 10.06.2020 г.
юни 15.07.2020 г.
юли 12.08.2020 г.
август 11.09.2020 г.
септември 14.10.2020 г.
октомври 12.11.2020 г.
ноември 11.12.2020 г.
декември 18.01.2021 г.

тримесечие
(ZIP)
публикуван на:
първо 30.04.2020 г.
второ 22.07.2020 г.
трето 30.10.2020 г.
четвърто 10.09.2021 г.