• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

номинална мощност до 5 МW,  височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м

Прикачени файлове: