• Сподели
  • Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


НАРЕДБА

за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга
на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и
учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи
за минерална вода на територията на Община Балчик,

приета с Решение № 627 по Протокол № 43 от 12.09.2019 г.м

ОТМЕНЕНА С Решение № 15/30.01.2020 г по Административно дело № 667 от 2019 г. на Административен съд град Добрич