Уведомление за "Изграждане на хотелска сграда с височина 4+терасовиден етажи без сутеренното помещение, с вътрешен басейн с площ 150 кв.м и външен басейн с площ 400 кв.м в УПИ III-542 кв.242",с.Кранево, общ.Балчик, с възложител Тодоров

Прикачени файлове: