• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проектното предложение на Община Балчик "Подкрепа за независим живот" включваше предоставяне на комплексни социални услуги на 72 лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социално изключване и бедност.

За целта беше създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда", в който се предоставяха интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, а именно: "Домашен помощник"; "Личен асистент"; Психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социални услуги; Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугата"; "Насочване към медицински специалисти, държавни институции и неправителствени организации"; "Организация на свободното време"; "Арт терапия"; "Възможност за усвояване на основни компютърни умения";

Проектът обхвана нуждаещи се лица както от гр. Балчик така и от селата на територията на община Балчик. На всеки кандидат-потребител беше изготвена индивидуална социална оценка, според специфичните потребности, като вида на услугите бе съобразен с решението на потребителя. Лицата, предоставящи социалните услуги бяха определени след подбор.

Продължителността на проекта бе 20 месеца със срок за предоставяне на социалните услуги 18 месеца, удължен с още 6 месеца устойчивост на проектното предложение за сметка на Община Балчик.

Общата стойност на проекта бе 499 728.32  лв. и бе изпълнен в периода 4.05.2016 г. - 31.12.2017 г.