Писмо относно уведомление за "Газово стопанство, площадков газопровод и котелно помещение към съществуваща обществена пералня" ПИ 39459.501.398, по КККР на с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, с възложител "Венета 78" ЕООД

Прикачени файлове: