• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Уведомление "Газово стопанство, площадков газопровод и котелно помещение към съществуващ общественапералня" ПИ 39459.501.398, по КККР на с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, с възложител ""Венета 78" ЕООД

Прикачени файлове: