• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение №80/07.06.2019г. за прекратяване на разрешително за водовземане, сондаж Р - 184х Рогачево ПИ 62788.8.511, м-ст "Голямата могила, общ.Балчик, обл.Добрич по КККР на с.Рогачево, с цел "питейно-битово водоснабдяване и други цели" и обект на водоснабдяване - "Питейно-битово водоснабдяване в района на с.Рогачево"

Прикачени файлове: