Уведомление "Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производтсво на лецитин" ПИ 02508.55.188, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, и начин на трайно ползване - за хранително-вкусовата промишленост, с площ 58 339 кв.м, находящ се в Промишлена зона, гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, с възложител "ПАПАС-Олио" АД

Прикачени файлове: