ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

от Общинския поземлен фонд на Община Балчик


     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем насвободни земеделски земи за срок от 5 (пет) стопански години, считано от 2019-2020 г.

     Търгът ще се проведе на 21.06.2019 г. (петък) от 10:00 ч. в залата на Общинска администрация - Балчик, адрес: пл. "21-ви септември" 6.

     Закупуване на тръжни книжа всеки работен ден от 10.06.2019 г. до 15:00 ч. на 20.06.2019 г. на касата на Общинска администрация Балчик, в размер на 12 лв. (с вкл. ДДС).

     Заявление за участие се подават в срок до 16:00 ч. на 20.06.2019 г. в Информационния център на Общинска администрация Балчик.

     Ориентировъчен оглед на имотите предмет на търга всеки работен ден от 14.06.2019 г. до 18.06.2019 г. от 12:00 до 16:00 ч. след предварително съгласуване.

     Телефон за контакти 0579 / 7-10-44 , Румен Цонев, старши специалист.

     Всички необходими документи могат да бъдат изтеглени от посочените по-долу връзки.