• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Уведомление за "Промяна на ПУП-ПР се променят регулационните линии по имотните граници между УПИ XV и УПИ XVI" ПИ 67951.501.860 с площ от 1 380,10 кв.м, с.Соколово, общ.Балчик

Прикачени файлове: