• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение №46/28.03.2019г. ТК-1 "Николайчо Марнов-Дропла" с дълбочина 130м, ПИ №23769.12.33, с.Дропла, м-ст "Землище", общ.Балчик

Прикачени файлове: